Profiel
kantoor Hengelo entree Hengelo


Gotink & Van Denderen Advocaten is een samenwerkingsverband van de advocaten, mr. H.M. Gotink en mr. H.J.M. van Denderen. Ons kantoor is gelegen aan de rand van het Hengelose stadscentrum.

Cliënten zijn vooral het midden- en kleinbedrijf en particulieren. Ook zijn wij werkzaam als curatoren in faillissementen en als bewindvoerders in surseances van betaling en schuldsaneringen.

Wie prijs stelt op marmeren vloeren of driedelig grijs is bij ons aan het verkeerde adres. Wij hechten aan een nuchtere, no-nonsense benadering, waarbij efficiency gepaard gaat met een redelijke tariefstelling.

Advocaten
mr. H.M. Gotink

Mr. H.M. Gotink studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en werd op 5 oktober 1983 door de rechtbank Almelo beëdigd tot advocaat.

mr. H.J.M. van Denderen

Mr. H.J.M. van Denderen studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht en werd op 7 maart 1984 door de rechtbank Almelo beëdigd tot advocaat.


Rechtsgebieden
Gotink & Van Denderen Advocaten is vooral, maar niet uitsluitend, gericht op de volgende vakgebieden:
 • Arbeidsrecht
 • Insolventierecht (faillissement, surséance, schuldsanering)
 • Ondernemingsrecht
 • Personen- en Familierecht
 • Strafrecht
 • Verbintenissenrecht

Opdracht en Algemene Voorwaarden
Gotink & Van Denderen Advocaten hanteert bij de intake van nieuwe zaken een opdrachtformulier, dat u hier kunt inzien en downloaden.

Op alle werkzaamheden van Gotink & Van Denderen Advocaten zijn algemene voorwaarden van toepassing, die u hier kunt inzien en downloaden.

Tarieven: declaratiegrondslag
In de advocatuur worden o.a. de volgende declaratiemethoden gebruikt:
 • I. Uurtarief afhankelijk van één of meer van de volgende factoren:
 • het kantoor
 • het belang van de zaak
 • de spoedeisendheid van de zaak
 • de benodigde specifieke deskundigheid
 • de ervaring van de behandelend advocaat
 • de financiële draagkracht van de cliënt
 • het resultaat: hoger bij beter en lager bij minder resultaat
 • II. Vast bedrag
 • III. Jaarcontract of kaderafspraak
 • IV. Incassotarief (een percentage van het te incasseren bedrag)

Het is de in Nederland ingeschreven advocaten niet toegestaan om te declareren op basis van "no cure no pay".

Kantoortarieven
Een eerste oriënterend gesprek van een half uur is gratis!

Gedeclareerd wordt doorgaans op basis van een met de cliënt afgesproken uurtarief.

Voordat een zaak wordt aangenomen wordt aan hand van de onderstaande wegingsfactoren beoordeeld welk uurtarief geïndiceerd is, lager, hoger, of gelijk aan het basisuurtarief:
 • aard, belang en spoedeisendheid van de zaak
 • financiële draagkracht van de cliënt
 • fiscale aftrekbaarheid van de kosten van rechtsbijstand

Per 1 januari 2015 bedraagt het basisuurtarief € 175,- excl. BTW.

Gesubsidieerde rechtsbijstand
Cliënten met een gering inkomen en vermogen kunnen een beroep doen op door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. De behandelend advocaat ontvangt in dat geval een vergoeding voor zijn werkzaamheden van de overheid. De cliënt is meestal wel een eigen bijdrage verschuldigd, waarvan de hoogte afhankelijk is van zijn inkomen.

Meer informatie vindt u hier bij het Juridisch Loket en hier bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Kantoorklachtenreglement
Gotink & Van Denderen Advocaten is aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

Gotink & Van Denderen Advocaten hecht zeer aan de tevredenheid van cliënten en gaat ver om hen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat een cliënt niet tevreden is over een bepaald aspect van onze dienstverlening, en de behandelend advocaat dat ongenoegen niet meteen heeft kunnen wegnemen.

Gotink & Van Denderen Advocaten hanteert voor klachtafhandeling een kantoorklachtenreglement, dat van toepassing is op elke aangenomen opdracht. Een exemplaar van het reglement kunt u hier inzien en downloaden.

Vraag en antwoord
Wat betekent het woord "advocaat"?
Het woord advocaat is afgeleid van het Latijnse "advocare" dat betekent "als raadgever tot zich roepen".

Wat zijn de kernwaarden van de advocatuur?
Onafhankelijkheid, partijdigheid, integriteit, vertrouwelijkheid, deskundigheid en publieke verantwoordelijkheid voor de goede rechtsbedeling.

Kan ik procederen zonder advocaat?
Procesvertegenwoordiging door een advocaat is niet altijd en overal wettelijk verplicht. U kunt bijvoorbeeld zelf (zonder advocaat) eisend en verwerend optreden in diverse procedures bij de kantonrechter. Of u daar verstandig aan doet is een heel ander verhaal.

Doet uw kantoor ook zaken op basis van "no cure no pay"?
Nee. De beroepsregels voor in Nederland ingeschreven advocaten staan dat niet toe.

Moet iedereen de wet kennen?
Nee! Niemand is gehouden tot het onmogelijke. Wel wordt iedereen geacht de wet na te leven. Ingeval van twijfel doet u er dus goed aan deskundig advies in te winnen.

Waarom verdedigen advocaten "criminelen"?
Advocaten verdedigen verdachten van strafbare feiten. Krachtens artikel 6 EVRM hebben die verdachten recht op een eerlijk en openbaar strafproces binnen een redelijke termijn door een onafhankelijke en onpartijdige (niet vooringenomen) rechter. Bovendien worden zij voor onschuldig gehouden totdat de rechter hun schuld wettig en overtuigend bewezen heeft geoordeeld.

Contact
 • Bezoek- en postadres:
 • Enschedesestraat 97
 • 7551 EK Hengelo
 • T : +31 (0)74 291 24 10
 • F : +31 (0)74 243 06 99

KvK 08215484